CS504049 - Business Intelligence Systems

Fall, 2023

Bảng Điểm Môn Học

Dec 7, 2023 (Updated on Jan 3, 2024) |

 • Bảng điểm môn học xem tại đây
 • Bảng điểm cứng dùng để đối chiếu (bản Scanned) xem tại đây
 • Biểu mẫu ghi nhận phản hồi của sinh viên [Google Form]
 • Các cột điểm đang được cập nhật liên tục. Môn học sẽ thông báo tiến độ cập nhật điểm trên Group (Diễn đàn) môn học.
 • [Dec 23, 2023] Cập nhật điểm QT2, Giữa Kỳ, Cuối Kỳ - Sinh viên xem tại đây
 • [Dec 30, 2023 Jan 3, 2024] Các em kiểm tra lại Bảng tô điểm (Scanned) các cột điểm QT1, QT2, Giữa Kỳ, Cuối Kỳ tại đây


Lịch Báo Cáo Giữa Kỳ & ĐAMH

Nov 12, 2023 |

 • Lịch báo cáo các nhóm xem tại đây.
 • Các nhóm in và điền trước thông tin vào RUBRIC (phiếu chấm điểm) tại đây.


Nội Dung Dạy-Học Tuần 10

Nov 5, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 6: Bayesian Learning (cont.)
 • Thực hiện bài tập quá trình tại lớp.
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học Tuần 9

Oct 29, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 6: Bayesian Learning (cont.)
 • Hands-on Practice:
  • (7) Making Visualizations That Look Great and Work Well (cont.)
  • (8) Telling a Data Story with Dashboards (cont.)
  • (9) Visual Analytics - Trends, Clustering, Distributions, and Forecasting
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Kế Hoạch Nộp & Báo Cáo Đồ Án Giữa Kỳ, Đồ Án Môn Học

Oct 20, 2023 |

 • Thời gian nộp Version 1 đối với ĐAGK và ĐAMH: đến hết 23:59 10/11/2023
 • Thời gian báo cáo ĐAGK và ĐAMH: bắt đầu từ buổi học thứ 10
 • Phân công nhóm báo cáo ĐAGK và ĐAMH xem tại đây (Sheet: DSNhom_V1)
 • Thời gian nộp Version 2 đối với ĐAGK và ĐAMH: đến hết 23:59 23/12/2023
 • ĐAGK, ĐAMH các nhóm nộp qua hệ thống e-Learning.


Nội Dung Dạy-Học Tuần 8

Oct 20, 2023 |

 • Hands-on Practice:
  • (7) Making Visualizations That Look Great and Work Well
  • (8) Telling a Data Story with Dashboards
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học Tuần 7

Oct 8, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 5: Decision Tree Learning — Part 2: Regression
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).
 • Lưu ý: Buổi học tuần tiếp theo (16-22/10/2023) được nghỉ theo TKB do Trường tổ chức thi giữa học kỳ.


Nội Dung Dạy-Học Tuần 6

Sept 29, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 4: Decision Tree Learning — Part 1: Classification
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học Tuần 5

Sept 22, 2023 |

 • Hands-on Practice:
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học Tuần 4

Sept 15, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 2: Modeling in Business Intelligence (cont.)
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học Tuần 3

Sept 6, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 2: Modeling in Business Intelligence (cont.)
 • Hands-on Practice:
 • Một số lưu ý trước buổi học:
  • Nội dung thực hành tại lớp có thể thực hiện theo cá nhân hoặc theo nhóm
  • Các em đọc trước nội dung thực hành (tại mục Syllabus)
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học Tuần 2

Aug 30, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 1: Definition of Business Intelligence (cont.)
  • Chapter 2: Modeling in Business Intelligence
 • Hands-on Practice:
  • (1) Taking Off with Tableau
  • (2) Connecting to Data in Tableau
 • Một số lưu ý trước buổi học:
  • Cài đặt phần mềm Tableau vào máy tính cá nhân (tập tin cài đặt cho hệ điều hành Windows và macOS tại mục Resources)
  • Nội dung thực hành tại lớp có thể thực hiện theo cá nhân hoặc theo nhóm
  • Các em đọc trước nội dung thực hành (tại mục Syllabus)
 • Tài liệu đọc thêm trước buổi học và tại nhà:
  • Read 2: Modeling in Business Intelligence
 • MCQ Answer Sheet: https://forms.gle/4mtE3Wbjrew4NT2r8
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Đăng Ký Nhóm & Đề Xuất Đề Tài Đồ Án Môn Học

Aug 22, 2023 |

 • Đăng ký thông tin nhóm thực hiện ĐAMH:
 • Đề xuất đề tài ĐAMH:
 • Lưu ý:
  • Chỉ đại diện mỗi nhóm (nhóm trưởng) thực hiện đăng ký thông tin nhóm và đề xuất đề tài ĐAMH.
  • Đăng ký thông tin nhóm thực hiện ĐAMH trước khi đề xuất đề tài ĐAMH.
  • Mỗi nhóm có tối đa 3 thành viên.
  • Sinh viên tạo nhóm ĐAMH trong cùng nhóm môn học.
  • Những trường hợp cần thay đổi thông tin sau khi đăng ký, các nhóm liên hệ trực tiếp GV trong giờ học để xử lý.


Nội Dung Dạy-Học Tuần 1

Aug 18, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 0: Course Introduction
  • Chapter 1: Definition of Business Intelligence
 • Tài liệu đọc thêm trước buổi học và tại nhà:
  • Read 1: Definition of Business Intelligence
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Thông Báo Triển Khai Học Phần (HK1/23-24)

Aug 18, 2023 |

 • Website Môn học: https://cs504049.fastai.dev/
 • Đường dẫn truy cập hệ thống e-Learning sẽ được thông báo tại mục Schedule tại trang chủ của Website Môn học.
 • File tổng hợp đường dẫn truy cập e-Learning, diễn đàn môn học
 • Hình thức điểm danh xem tại trang chủ của Website Môn học, mục Resources > Attendance records.
 • Thông tin phòng học đang được cập nhật, các em truy cập HTTTSV để cập nhật phòng học mới nhất.